Beneficiarii Programului LEADER

Cine sunt beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 - 100.000 locuitori şi densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

Grupurile de Acţiune Locală reprezintă parteneriate constituite din diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel decizional, partenerii sociali şi economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile  acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local.

În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asociaţii non-profit, asociaţii/fundaţii, autorităţi locale sau regionale, societăţi comerciale, cooperative.

GAL-urile reprezintă interesele locuitorilor şi comunităţii rurale – fiind motorul de funcţiune al Programului LEADER.

GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia.

Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.