Caracteristicile Programului LEADER

Caracteristicile Programului LEADER se bazează pe combinarea a 7 particularități, astfel:

1) Abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,  desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune);

2) Abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acţiune Locală);

3) Abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei);

4) Abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural;

5) Accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale);

6) Implementarea proiectelor de cooperare;

7) Interconectarea parteneriatelor locale;