Criterii de identificare

Criterii de identificare a teritoriilor LEADER

- Dimensiune redusă;

- Caracter rural;

- Omogenitate;

- Resurse suficiente;

- Densitate redusă a populaţiei (maxim 150 locuitori/ km2);

- Identitate locală;

- Populaţie între 10.000 – 100.000 locuitori.

Avantaje ale Programului LEADER

- Răspunde nevoilor locale specifice;

- Valorifică resursele locale;

- Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;

- Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare  cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;

- Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.

Acţiuni cheie

- Construirea capacităţii locale de parteneriat, animare şi dobândirea de aptitudini pentru mobilizarea potenţialului local;

- Promovarea parteneriatelor public-private. LEADER va continua să deţină un rol important în încurajarea abordărilor inovative ale dezvoltării rurale şi în reunirea pe aceeaşi scenă a sectoarelor privat şi public;

- Promovarea cooperării şi inovaţiei;

-Îmbunătăţirea guvernării locale. LEADER favorizează dezvoltarea abordărilor inovative asigurând legătura între agricultură, silvicultură şi economia locală şi contribuind astfel la diversificarea bazei economice şi întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale.

Acoperire geografică

Sunt eligibile teritoriile (zonele) rurale care dispun de suficiente resurse umane, financiare şi economice pentru sprijinirea unei strategii de dezvoltare viabilă.

De asemenea, teritoriile (zonele) eligibile sunt acele teritorii care, în conformitate cu definiţia OECD, sunt clasificate drept rurale. Definiţia OECD are la bază acea parte a populaţiei  care locuieşte în comune (cu mai puţin de 150 locuitori/km2). Această definiţie este unica recunoscută pe plan internaţional referitor la spaţiul rural.