LEADER IN ROMANIA

Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale)  face parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene. Aceată iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Fiecare iniţiativă are ca scop să experimenteze metodele şi ideile privind problemele de cheie ale statelor membre pentru a putea rectifica şi îmbogăţii politicile generale. Ca şi resursă a uniunii europene apare 1991 care atunci acorda sprijin financiar teritorilor care nu sunt acoperite de planurile de dezvoltare ale statelor membre dar dezvoltarea lor reprezintă interesele Uniunii Europene.celor mai subdezvoltate regiuni.

Azi funcţionarea programului a depăşit conceptul de dezvoltare economică a spaţiului rural, de a lungul împlementării s-au format parteneriate, reţele care intensifică sentimentul de apartenenţă, dispoziţia de a colabora şi participarea în viaţa publică. Programul LEADER+ este o parte a politicii de dezvoltare rurală care reprezintă cel de al doilea pilon al Politicii Agricole Comunitare.

Scopul programului LEADER este de a acorda sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin:

-       protejarea patrimoniului cultural şi natural local;

-       consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuride muncă;

-       îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale;

Condiţiile dezvoltării locale sunt viziunea despre viitor, planificarea şi parteneriatul care îşi asumă responsabilitatea de a elabora şi realiza această planificare, cât şi microregiunea, spaţiul în care trăiesc oamenii.

Planurile de dezvoltare locală implementate în cadrul programului Leader trebuie să valideze una sau mai multe priorităţi:

-       Aplicarea tehnologiilor şi procedurilor inovative cu scopul de a obţine produse şi servicii rurale competitive;

-       Creşterea valorii produselor şi serviciilor locale prin parteneriat;

-       Îmbunătăţirea calităţii vieţii din mediul rural;

-       Valorificarea eficientă a resurselor naturale şi culturale ale spaţiului.

Leader pune accent pe parteneriat şi pe munca în reţea având ca scop schimbul de experienţă şi partajarea cunoştinţele practice la o scară cât mai largă.

Scopul parteneriatului este să influenţeze pozitiv viaţa locuitorilor microregiunii în vederea  relizării viziunii de dezvoltare pe termen lung prin transformarea funcţionării instituţilor  din regiune. Implicarea acelor actori din comunitate care reprezintă societatea din regiune este indispensabil pentru definirea unei imagini de viitor echilibrat şi real.

Motorul de funcţionare al programului Leader, respectiv beneficiarul acestuia, este Grupul de Acţiune Locală (denumit în continuare GAL), care reprezintă parteneriate constituite între diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul şi care determină direcţia de dezvoltare a regiunii.

La nivel de decizie, partenerii sociali şi economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local.

În ce priveşte forma de constituire a acestora, în statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale, şi anume: asociaţii non-profit, asociaţii/fundaţii, autorităţilocale sauregionale, societăţi comerciale, cooperative GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia. Această strategie trebuie să facă obiectul unui consens larg la nivelul tuturor actorilor. Ea are la bază o analiză-diagnostic a teritoriului care are ca obiectiv prezentarea unei situaţii complete a teritoriului şi reperarea punctelor forte şi slabe pentru a putea identifica priorităţile de dezvoltare. Aceasta se realizată în partenariat cu totalitatea actorilor potenţiali din teritoriu care trebuie asociaţi din stadiul cel mai incipient cu putinţă în demersul de dezvoltare. Cei implicaţi pot fi:

-       Persoane fizice şi/sau asociaţii ale lor care reprezintă interesele sferei sociale-nonprofit;

-       Agenţi economici interesaţi;

-       Administraţii locale, instituţile publice judeţene, regionale, naţionale, europene care au ca atribuţii realizarea de politicii regionale, armonizarea politicilor sectoriale şi teritoriale.