Populatie GAL

   Asociația Grup de Acțiune Localǎ EREMIA GRIGORESCU 1863 Galați este alcǎtuitǎ din 12 UAT-uri: Tulucești, Foltești, Cuca, Frumușița, Bǎneasa, Fîrțǎnești, Vlǎdești, Rediu, Mǎstǎcani, Scînteiești, Vînatori și Tg. Bujor.

TARGU BUJOR

   Tg Bujor, cu o populație de aproximativ 6.300 de locuitori, a fost menționat ca târg al Moldovei în 1844 prin Hrisovul emis de Domnitorul Moldovei Mihail Sturza. Evolutia socio-economicǎ continuǎ a targului l-a ridicat la rang de oraș în data de 6 iunie 1968.

    Orașul este situat în Nord-Estul judetului Galati, la distanta egalǎ între municipiile Galați, Bârlad, Tecuci și orașul Cahul. Suprafața orașului Tîrgu Bujor este de 8.123 ha, orașul având în componențǎ și satele Moscu si Umbrǎrești.

    Pe raza orașului Tîrgu Bujor existǎ un numar de 2.338 de gospodǎrii si 2.805 locuințe. Principalele ocupații ale locuitorilor orasului Targu Bujor sunt viticultura, vinificația, agricultura și cresterea animalelor, în oraș existând și o stațiune de cercetare-dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație.

    Printre obiectivele turistice din zona se numarǎ Monumentul Eroilor, dedicat celor care s-au jertfit pentru aparǎrea patriei, Biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitorita in 1896 si Muzeul de Istorie si Etnografie.

    Personalitǎțile cele mai cunoscute sunt generalul Eremia Grigorescu (1863-1919), cel care a condus luptele de la Mǎrǎsești din timpul primului razboi mondial, si poetul Grigore Hagiu (1933-1985), considerat un poet din generația antiproletcultista a resurecției si paradoxismului. De la aceasta personalitate si la propunerea domnului primarului Gadei Laurentiu, a plecat si denumirea Asociatiei GAL Eremia Grigorescu 1863 Galati.

TULUCESTI

   Comuna Tuluceşti se înscrie în aria comunelor pericarpatice, cu aşezare preponderentă în zona de câmpie şi luncă. Formată din satele Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca este situată în partea cea mai de est a sudului Moldovei. Este situată în partea de sud-est, la 12 km de municipiul Galaţi. Satul Tuluceşti este atestat la 11 aprilie 1552, când Giurgea Tulbă dăruieşte mănăstirii Tazlău “a treia parte din jumătate de sat Tuluceşti”. Atestarea sigură a satului Tătarca este 29 aprilie 1552, când Ştefăniţă Vodă dăruieşte mănăstirii Tazlău satul “Tătăreni de la Brateş”. Despre satul Şiviţa ne aminteşte un document din 3 aprilie 1588 când domnitorul Petru Şchiopul îl dăruieşte mănăstirii Galata.Sudul judeţului Galaţi şi deci, şi comuna Tuluceşti, reprezintă o zonă cu o evoluţie geologică foarte îndelungată. Această zonă prezintă două etaje structurale foarte diferite: un fundament cristalin şi o cuvertură.

   Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Tulucești se ridica la 7316 de locuitori, din care 2358 de locuitori fac parte din satul Şivița, iar 741 de locuitori aparțin satului Tǎtarca.

FOLTESTI

   Comuna FOLTEŞTI este situatǎ în partea de est a județului Galați, invecinata la N cu comuna Mǎstǎcani, la S cu comuna Frumușița, la V cu comuna Scînteiești iar la E cu Republica Moldova. 

   Se gasește la o distanta de 12 km de cel mai apropiat oraș, Tîrgu Bujor si la 31 km de municipiul reședinta de județ, Galați. Comuna are în componențǎ satul Stoicani. Satul Foltești, reședinta de comuna, insumeaza aproximativ 1000 de gospodarii, fiind urmat de Stoicani cu aproximativ 600 gospodǎrii. Ȋn total, pe teritoriul comunei trǎiesc peste 3300 de locuitori. 

CUCA

   Comuna Cuca este așezată în partea de sud-est a României, Podișul de Jos al Moldovei, fiind parte componentă a județului Galați (fost Covurlui).

   Construcția locuințelor (caselor) țăranilor din comună sunt amplasate de o parte și de alta a pârâului sec Lozova și a căilor de comunicație ce intersectează și străbat localitatea (Galați-Cuca-Băleni, Cuca-Rediu, Cuca-Fârțănești și Cuca – sat Lupele, care aparține de comuna Pechea) și majoritatea sunt orientate fie cu fața la răsărit, fie la Soare Apune.

   Conform recensamantul efectuat in 2011, populația comunei Cuca se ridică la 2.150 de locuitori, în scădere față de  recensamantul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.582 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (95,72%). Pentru 4,28% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi (95,21%). Pentru 4,37% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

FRUMUSITA

   La est, hotarul comunei este mărginit de către râul Prut, acesta fiind şi hotarul natural dintre România şi Republica Moldova, la sud se învecinează cu satul Sivita, componentă a comunei Tuluceşti, la vest cu comuna Scânteieşti şi satul Fântânele, la nord învecinându-se cu satul Stoicani componentă a comunei Folteşti.

   Comuna este aşezată la o distanţă de 25 km de municipiul Galaţi, în partea de sud-vest a ţării.

   Pe teritoriul comunei se întâlnesc forme de relief diferite. Alternează câmpia roditoare, dealul însorit cărora le corespund bogăţii naturale, ce fac ca această comună să dispună de un însemnat potenţial economic.

   Comuna este străbătută de DN 26 şi căi de comunicaţii terestre: drumuri judeţene şi cale ferata.

   Primăria Frumuşiţa se află în judeţul Galaţi şi administrează satele: Frumuşiţa, Ijdileni, Tămăoani.

   Conform recensămantului efectuat în 2011, populația comunei Frumusita se ridică la 4.800 de locuitori, în scădere fată de recensămantul anterior din 2002, când se inregistraseră 5.280 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (70,58%), cu o minoritate de romi (24,87%). Pentru 4,38% din populație, apartenență etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,58%). 4.43% dintre locuitori sunt Protestanți aparținând cultului Bisericii Adventiste de Ziua A Șaptea,iar pentru 0.97% din locuitori apartenență religioasă nu este cunoscută.

BANEASA

   Băneasa este o comuna în judetul Galati, Moldova, Romania, formată din satele Baneasa (reședința) și Roscani.

Conform recensamantul efectuat in 2011, populația comunei Băneasa se ridică la 5.227 de locuitori, în scădere față de recensamantul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.674 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (88,83%), cu o minoritate de romi (6,14%). Pentru 5,01% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (92,1%), cu o minoritate de adventisti de ziua a saptea (2,05%). Pentru 5,01% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

FIRTANESTI

Fârțănești este o comuna în judetul Galati, Moldova, Romania, formată din satele Firtanesti (reședința) și Viile.

Comuna Fârțănești este amplasată în partea de est a județului Galați. Se învecinează la Nord cu comuna Baneasa și orașul Targu bujor, la est cu comunele Vladesti și Mastacani, la sud cu comunele Scinteiesti și Cuca, iar la vest cu comuna Baleni.

   Conform recensamantul efectuat in 2011, populația comunei Fârțănești se ridică la 5.184 de locuitori, în scădere față derecensamantul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.305 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (97,13%). Pentru 2,66% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (97,18%). Pentru 2,64% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

VLADESTI

   Comună Vlădești se află situate în partea de est a județului Galați la o distanță de 45 km nord de municipiul Galați. 

   Este traversat de DN 26 Galați-Oancea care face legătură între municipiul Galați și alte orașe din țara cât și cu Republică Moldova. 

   Comună este atestata documentar încă de la 1731 aflându-se la graniță României cu Republică Moldova și totodată la graniță Uniunii Europene. 

                            •  La nord se învecinează cu comună Oancea, 

                            •  La sud cu comună Mastacani, 

                            •  La vest cu orașul Târgu Bujor

                            •  La est cu Republică Moldova. 

   Conform recensamantul efectuat in 2011, populația comunei Vlădești se ridică la 1.977 de locuitori, în scădere față derecensamantul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.255 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (95,8%). Pentru 3,84% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (96,11%). Pentru 3,84% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională

REDIU

   Localitatea se situează la Nord –Vest de oraşul Galaţi, având ca vecini următoarele localităţi: la Est Cuca, la Nord Băleni, la Vest Costache Negri şi la Sud Pechea. Comuna Rediu are în componenţă 2 sate: Rediu şi Plevna. Suprafaţa comunei este de 6.127 ha, iar populaţia este de 3.909 locuitori (2002). Comuna este aşezată în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Suhurlui şi Lozova.

   Satul Rediu a luat fiinţă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, ei fiind răsplătiţi cu loturi de pământ pentru faptele de vitejie ale locuitorilor din această zonă. Satul a aparţinut din punct de vedere administrativ de comuna Cuca, fiind considerat până în anii 1891 un cătun.

   Comuna Rediu a fost denumită iniţial Fântâna Oaselor, apoi Oasele şi din 1964 Rediu. Toponimul „Fântâna Oaselor” menţionat la 11 mai 1507, provine de la existenţa unei necropole din secolul IV. Botanistul elveţian Charles Guébhard, care a vizitat satul între 1843-1847, notează că „din cauza marii cantităţi de oseminte aflate la o foarte mică adâncime”, satul a luat denumirea de Oasele. Nu se ştie exact de ce s-a renunţat la acest toponim, localnicii povestind că unul din motive ar fi fost aşezarea satului într-o zonă viticolă fertilă; aici, obţinându-se vinuri de bună calitate, „marca” Oasele nu ar fi fost tocmai potrivită pentru produsele obţinute. Toponimul Rediu care înseamnă „pădurice”, aminteşte de vestiţii Codri ai Covurluiului

   Conform recensamantul efectuat in 2011, populația comunei Rediu se ridică la 1.891 de locuitori, în scădere față de recensamantul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.408 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (97,2%). Pentru 2,8% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi  (97,2%). Pentru 2,8% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională

MASTACANI

   Comună Mastacani are două sate componente, Mastacani s Chiraftei, și cătunul Vlascuta, fiind o comună de mărime medie, atât că suprafața (6504 hă) cât și că număr de locuitori (5300 loc.). Comună este situată în partea de est a județului Galați la graniță cu Republică Moldova. La nord și nord-vest se învecinează cu comună Vlădești, la sud și sud-vest cu comunele Foltești și Scanteiesti și la vest și nord-vest cu comună Fartanesti.

    Conformrecensamantul efectuat in 2011, populația comunei Măstăcani se ridică la 4.606 locuitori, în scădere față de recensamantul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.254 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (96,5%). Pentru 3,45% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (96,42%). Pentru 3,45% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

SCINTEIESTI

În prezent Comuna Scinteiesti are un sat resedinta de comuna (Scinteiesti) si un sat component (Fintinele).

Comuna Scînteieşti, s-a format în timp prin unirea a două sate Scînteieşti şi Fîntînele, în urma procesului de reîmpărţire administrativă a teritoriului a două comune învecinate Frumuşiţa şi Folteşti.Satul Scînteieşti(comuna Frumuşiţa) şi satul Fîntînele(comuna Folteşti) au format în secolul al XIX-lea o parohie.

În ce priveşte efectivul populaţiei este de circa 3021 suflete din care 48 %bărbaţi şi 52%femei, populaţia ocupată fiind de 1458 persoane, din care în agricultură 1250 persoane.
Populaţia activă este în procent de 85% şcolarizată, nivelul de instruire plecând de la şcoala generală şi mergând până la învăţământul superior.

Vârsta medie a populaţiei este de 42,5 ani, fiind mai ridicată în satul Scînteieşti, şi mai scăzută în satul Fîntînele, si de asemeni mai ridicată la femei faţă de bărbaţi.
Populaţia este în întregime de naţionalitate română  şi religie creştin-ortodoxă.
Ţinând cont de efectivul populaţiei înregistrat la această dată, de vârsta medie şi celelalte elemente, se apreciază că efectivul populaţiei comunităţii se va menţine relativ stabil până la sfărşitul acestui deceniu, după anul 2010,  estimându-se o scădere a populaţiei.

VINATORI

Vânători este o comună în județul Galați, Moldova, România, formată din satele Costi, Odaia Manolache și Vânători (reședința).

Comuna este situată în partea de nord-est a județului Galați, fiind limitrofă municipiului Galați, cu care se învecinează în partea de sud. în partea de vest se învecinează cu teritoriul comunei Smârdan, la nord cu teritoriul comunei Tulucești, iar la est cu teritoriul municipiului Galați. Comuna cuprinde satele Vînători, Odaia Manolache și Costi.

Din punct de vedere al vechimii comuna Vînători este relativ tânăra, satele componente, mai vechi sau mai noi, făcând parte mult timp din comunele învecinate.

Deși teritoriul comunei Vînători a fost locuit încă din preistorie, mărturiile arheologice stând dovadă în acest sens, documentele de atestare a localităților componente sunt de dată mai recentă, din epoca medievală și modernă.

Conform recensământului din 2011, comuna Vânători are o populație de 4864 de locuitori