Teritoriu GAL

Teritoriul GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 face parte din unitatea Podişul Moldovei si este alcǎtuit din 12 Unitati Administrativ Teritoriale (UAT-uri), respectiv: oras Targu Bujor, comunele Vanatori, Tulucesti, Frumusita, Scanteiesti, Cuca, Rediu, Foltesti, Mastacani, Firtanesti, Vladesti, Baneasa.

Sporul natural al populației (nascuți vii fațǎ de decese), așa cum rezultǎ din datele INS este negativ, în mediul rural acesta fiind mult mai accentuat decat în mediul urban .Tendința este de creștere a sporului natural negativ de la un an la altul;

Infrastructura

Infrastructura este slab dezvoltata  la nivelul zonelor rurale acest fapt avand un impact negativ asupra dezvoltarii economice si a calitatii vietii. La nivelul localitatilor din GAL EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI trec două drumuri nationale (DN25 și DN24D), drumuri judetene si drumuri comunale care leaga UAT-urile componente insa acestea nu sunt in stare foarte buna din punct de vedere tehnic si al infrastructurii conexe. In cee ce priveste infrastructura de sanatate si cea de educatie, acestea nu au capacitatea de a susține un nivel decent de trai,nu ofera servicii de inalta calitate, diversificata si care sa acopere nevoile populatiei. În acest context, educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura. Astfel, la nivelul creșelor, din 295 unități în anul 2011, doar 1% se aflau în mediul rural, în contextul în care, din totalul copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani, 45,5% erau înregistraţi în mediul rural. Procentul de acoperire grădinițe în mediul rural era doar de 7,44 % din numărul înregistrat la nivel național în anul școlar 2012-2013. În fiecare comună din cele 12 UAT-uri, există grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, dar  fara dotari de specialitate si fara a fi intr o stare tehnica buna astfel incat sa poata concura cu serviciile oferite in marile centre urbane aflate in apropierea teritoriului Gal-ului.

Clima

Clima teritoriului aparține în totalitate sectorului de climă continentală (partea sudică și centrală însumând mai bine de 90% din suprafață, se încadrează în ținutul de climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ținutul cu climă de dealuri). În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile geroase. Solurile de pe raza administrativă a GRUPULUI de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI, sunt de calitate foarte bună și bună, în majoritatea suprafețelor deținute se necesită foarte puține măsuri ameliorative, cu privire la prevenirea degradării stării lor fizice.

Sectorul agricol

Mari suprafețe sunt cultivate cu viță de vie, pomi fructiferi, cereale şi plante tehnice. Se poate observa astfel, că o mare parte a terenului administrativ al GRUPULUI de Acțiune Locală” EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI” este folosit în agricultură. Principalul dezavantaj al dezvoltării acestei ramuri economice este sintetizată prin distanța semnificativă față de principalele piețe de desfacere, și anume municipiile reședință de județ, Galați, precum si a lipsei banilor pentru investitii in utilaje, echipamente si/sau realizarea unui flux tehnologic continuu.

 

Administratia locala

In aceasta privinta teritoriul aferent patrimoniului prezinta urmatoarele avantaje si dezavantaje: primăriile oferă o gamă largă de servicii şi informaţii la nivel local; există interes din partea UAT şi posibilitatea de a asigura cofinanţarea în diverse proiecte. Cu toate acestea primăriile tind să preia furnizarea majorităţii serviciilor la nivel local si se confrunta cu lipsa de personal dar si cu lipsa fondurilor.

Patrimoniul

In ceea ce priveste patrimoniul cultural si natural  - Unul din cele mai importante patrimonii de mediu din teritoriul GRUPULUI de Acțiune Locală EREMIA GRIGORESCU 1863 GALAȚI este Parcul Național Lunca Joasă a Prutului Inferior situat pe raza comunelor Vânători și Tulucești, județul Galați. O altă arie protejată este Pădurea Pogănești din localitatea Băneasa.